Trospraksis

Areopagos arbeider med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. 

Areopagos tilbyr blant annet dette:

  • Salig er tørsten – en praksisdag for det indre livet
  • Meditasjon – fagdager, kurs og retreater der folk kan oppdage meditasjon som en vei til å utvikle og fordype kristen tro og lære å ta det i bruk, personlig og i grupper
  • Etter Kristus– et praksisnettverk der man lærer Jesusetterfølgelse integrert i hele livet
  • Retreatarbeid – nyskapende retreater og støtte til personlig og faglig utvikling av husfolkene ved retreatstedene
  • Åndelig veiledning – støtte til opplæring og oppfølging av åndelige veiledere
  • Pilegrimsarbeid – pilegrimsvandringer og hjelp til den indre vandringen

Les mer om vårt arbeid med trospraksis i Norge her og sjekk ut vår kalender for kommende arrangementer.

Gaven din går uavkortet til prosjektet.

Trospraksis
Trospraksis
Areopagos arbeider med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.
Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
 

Postadresse: PB 6763 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Besøksadresse: Bernhard Getz' gt. 3, 0165 Oslo 
Tlf: 23 33 17 00

areopagos@areopagos.no
Gavekonto: 9053 05 22325

Powered by Cornerstone