Trospraksis

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.

Areopagos tilbyr blant annet dette:

  • Salig er tørsten – en praksisdag for det indre livet
  • Meditasjon – fagdager, kurs og retreater der folk kan oppdage meditasjon som en vei til å utvikle og fordype kristen tro og lære å ta det i bruk, personlig og i grupper
  • Etter Kristus– et praksisnettverk der man lærer Jesusetterfølgelse integrert i hele livet
  • Retreatarbeid – nyskapende retreater og støtte til personlig og faglig utvikling av husfolkene ved retreatstedene
  • Åndelig veiledning – støtte til opplæring og oppfølging av åndelige veiledere
  • Pilegrimsarbeid – pilegrimsvandringer og hjelp til den indre vandringen

Les mer om vårt  arbeide her og sjekk ut vår kalender for kommende arrangementer.

Gaven din går uavkortet til prosjektet.

Trospraksis
Trospraksis
Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Slik har det alltid vært. Kontinuitet betyr fornyelse. Og at vi vender tilbake til glemte kilder. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Til dette trenger vi din støtte.
Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
 

Postadresse: PB 6763 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Besøksadresse: Bernhard Getz' gt. 3, 0165 Oslo 
Tlf: 23 33 17 00

areopagos@areopagos.no
Gavekonto: 9053 05 22325

Powered by Cornerstone