TCG Nordica

Kultursenteret i Kunming inspirerer til refleksjon om hva menneskeverd betyr.

To damer med en felles begeistring for kunst og kultur etablerte kultursenteret TCG Nordica i 2000. Visjonen fra starten har senteret ennå: «Stimulating reflection on Human Worth as expressed in various Art Forms.» De to damene er svenske Anna Mellergård og kinesiske Wu Yuerong (Helen Wu). TCG Nordica inkluderer i dag kunstgalleri, scene og kafévirksomhet og legger til rette for møter mellom øst og vest.

Møte mellom Kina og Skandinavia
På dette kristne kultursenteret møtes kinesiske og skandinaviske interesser innen samtidskunst, nyåndelighet, religion og samfunn. I løpet av årene har senteret vært vertskap for mange utstillinger, sceneopptredener, foredrag og festivaler som portretterer holdninger og adferd som samsvarer med kristen tro. Les mer om TCG Nordica her.

TCG Nordica 4TCG Nordica 3TCG Nordica 2TCG Nordica 1

TCG Nordica
TCG Nordica
Kultursenteret i Kunming inspirerer til refleksjon om hva menneskeverd betyr.
Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
 

Postadresse: PB 6763 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Besøksadresse: Bernhard Getz' gt. 3, 0165 Oslo 
Tlf: 23 33 17 00

areopagos@areopagos.no
Gavekonto: 9053 05 22325

Powered by Cornerstone