Dialogarbeid

Kirkelig dialogsenter sitt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner.

Kirkelig dialogsenter er et verksted og et kompetansesenter, og ønsker å være en ressurs for menigheter som jobber med religionsmøte og dialog. 

Kirkelig dialogsenter bidrar med ressurser for stab og frivillige gjennom besøk, kurs, forelesninger, undervisningsmateriale og oppfølging av dialogisk menighetsarbeid.

Kirkelig dialogsenter er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse og står for en kristen økumenisk holdning som møter andre tros- og livssynstradisjoner med åpenhet. Åpenheten er et allment og kristent begrunnet ideal og en forpliktelse om likeverd og respekt. Senteret vil gå inn i religionsmøtet på basis av en kristen, kontemplativ praksis.

Bo og leve sammen i et flerreligiøst Norge

Det å være en dialogisk kirke handler om å møte annerledes troende med respekt og nysgjerrighet. Tros- og livssynsdialog bidrar til at ulike parter får en ny forståelse for hverandre og stadig oppdager nye perspektiver ved egen tro og praksis. I det mer og mer flerreligiøse Norge trengs en ekstra innsats for å bli kjent med andres tradisjoner for å bedre kunne bo og leve sammen.  

Gaven din går uavkortet til prosjektet.

Kirkelig dialogsenter
Kirkelig dialogsenter
Kirkelig dialogsenter sitt hovedoppdrag er å bidra til å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner.
Beløp:
NOK
 
Én gang
Månedlig
 
Betalingsmetode
 

Postadresse: PB 6763 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Besøksadresse: Bernhard Getz' gt. 3, 0165 Oslo 
Tlf: 23 33 17 00

areopagos@areopagos.no
Gavekonto: 9053 05 22325

Powered by Cornerstone